Bodil Maroni Jensen
Bodil Maroni Jensen driver musikkjournalistikk.no

Om musikkjournalistikk.no

Etter over 30 år som musikkjournalist i NRK radio, startet jeg som frilanser høsten 2015. Med ny musikk, ny musikkdramatikk og klassisk musikk som fagfelt, var det ikke noe opplagt marked å gå ut i, men ved å levere til flere oppdragsgivere, er det blitt en usedvanlig morsom og givende arbeidssituasjon.

Særlig spent var jeg på hva jeg kunne oppnå utenlands, når jeg henvendte meg som frilansjournalist med oppdrag fra et lite nettsted i Norge. Svaret er at jeg har fått tilgang på alt jeg har bedt om; pressebilletter, pressefoto, intervjuavtaler, alle steder jeg har henvendt meg, enten det har vært Royal Opera House i London, Salzburgfestivalen eller the Metropolitan i New York. Dette har opplagt sammenheng med mediesituasjonen. Det kommer ikke så mange fra de store mediehusene lenger. En frilanser har full tilgang på dette stoffet i dag.

De tradisjonelle medienes svært begrensete dekning på kunstmusikkfeltet har ført til at nettsteder som Ballade, KlassiskMusikk og nettsidene til forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner sammenlagt er blitt en viktig offentlighet for dette stoffet. De fleste av mine anmeldelser og artikler er publisert på slike steder, noen kun her.

Stipend fra Fritt Ords satsning Kvalitetsjournalistikk i en ny tid og diversestipend fra Kulturrådet har gitt støtte til noen av artiklene. Reisestipend fra Fritt Ord og Kritikerlaget har også kommet godt med.

Jeg opprett musikkjournalistikk.no i juli 2017, som et arkiv for mitt frilansarbeid, for å gjøre en spredt virksomhet mer synlig og for å ha et publiseringssted for egne idéer. Nettstedet drives i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Jeg er utdannet cand.philol. med musikk hovedfag, litteratur mellomfag og historie grunnfag ved Universitetet i Oslo.

Utsnitt av bilder jeg har laget, har også kommet med, her og der, på sidene.

Bodil Maroni Jensen, 11. juli 2018

 


Alle foto av Bodil Maroni Jensen: © Trond Alexander Tune

Nettsiden er satt opp, tilrettelagt og driftet av Trond Alexander Tune i ultimatune.com.
Design fra Mauer Themes i WordPress.