Bodil Maroni Jensen

Formidling

Musikk uttrykker det vi ikke har ord for, men heller ikke kan tie om.

Fritt etter Victor Hugo

Som frilansjournalist skriver jeg artikler og redigerer lydopptak, tar oppdrag som intervjuer, samtalepartner, debattleder, innleder til konserter og foredragsholder.

Introduksjon:

Bak notene
Om komponisten Lili Boulanger og komposisjonspedagogen Nadia Boulanger.
Oslo-Filharmonien
8. mars 2018

Bak notene
Introduksjon til Benjamin Brittens Klaverkonsert med Leif Ove Andsnes som solist og Edward Elgars Symfoni nr. 1. Oslo-Filharmonien, dirigent Thomas Søndergård.
18. og 19. januar 2018

Bak notene
Introduksjon til Sjostakovitsj’ 11. symfoni, Strauss’ Vier letzte Lieder med Lise Davidsen, Arvo Pärts Fratres. Oslo-Filharmonien, dirigent Stefan Solyom.
2. mars 2017

Presentasjon:

Samtidsopera og operasangere
Presentasjon av nye, internasjonale operaer.
Norsk Operasangerforbund
19. januar 2017

Ordstyrer:

Samtale Fartein Valen-prosjektet
(arrangert av Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo)
Deltakere: Arnulf Mattes og Astrid Kvalbein, begge tilknyttet forskningsprogrammet Fartein Valen – atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer og Ivar Roger Hansen, forfatter av boken Mot fedrenes fjell – komponisten David Monrad Johansen og hans samtid.
Avslutningsseminar Fartein Valen-prosjektet, Sentralen, Oslo.
15. september 2017

Debattledelse:

Praksis eller ulønnet arbeidskraft?
Deltakere: Peter Tornquist, rektor ved NMH, Jørn Mortensen, rektor ved KHiO, Renée Rasmussen, LO-sekretær og tidligere forbundsleder i MFO, Tone Langsrud, student ved NMH og redaktør i Donytt.
Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole.
28. mars 2017