Bodil Maroni Jensen

Prosjekter

Stemmer i samtidsmusikken
Samtaler med norske komponister

Kortversjoner av samtalene publiseres fortløpende på redaktørstyrte nettsteder, samt på dette nettstedet. Mer omfattende versjoner av de samme samtalene utgis samlet i bokform til slutt. Prosjektet har fått støtte fra Fritt Ord og Det faglitterære fond.
Stemmer i samtidsmusikken – musikkjournalistikk.no

Tidsramme:
1. mars 2022 – høsten 2023

Publiserte samtaler:

Rebecka Ahvenniemi: Komposisjon som fortolkningsaktivitet 16. november 2023
Publisert på Scenekunst 10. november 2022

Cecilie Ore: Hvorfor mildere med årene, Cecilie Ore? 16. august 2022
Publisert på scenekunst.no 3. august 2022

Lars Petter Hagen: En eksperimentell forsvarer av tradisjonen,
1. mars 2022.
Publisert på Klassiskmusikk.com 21. februar 2022

Magnar Åm«ditt avtrykk i tida», 17. april 2022
Publisert på Ballade 8. april 2022

Den nysgjerrige lytter – Samtaler med Synne Skouen
Fra Arbeiderbladet til Facebook

Foto bokomslag Den nysgjerrige lytter

Foto bokomslag: Euishin Kim/ Det Norske Kammerorkester

Kjøp boken her

Min rolle i prosjektet:
Researcher, intervjuer, forfatter

Tidsramme:
høsten 2018 – august 2020

Utgitt på Solum Bokvennen
9. september 2020.

Lansering på Nasjonalbiblioteket
9. september 2020

«En nasjonal skatt»
Kommentar i
Klassekampen 7. september 2020

«Et opprør mot mainstream kultur»
KulturPlot 9. september 2020

«Den nysgjerrige lytter»
Rapport fra lanseringen på Nasjonalbiblioteket.
klassiskmusikk.com 10. september 2020

«Et kamprop for norsk musikkoffentlighet»
Anmeldelse i Aftenposten 15. september 2020

Konsertsamtale i Bærum Kulturhus
19. september 2020

«Et liv i skjæringspunktet musikk og mening»
Det var ikke nok med ei hel bok med samtaler om musikk og kritikk for musikkjournalist Bodil Maroni Jensen og komponist Synne Skouen. De tar det til scenen. Reportasje Ballade 22. september 2020

Bokprat og musikk på Litteraturhuset i Fredrikstad 15. oktober 2020

Spillerom Søndag, NRK P2 15. november 2020
Skribenten, journalisten, debattanten og komponisten Synne Skouen har vært en tydelig og uredd stemme i norsk musikkliv i 50 år – hvor kjærligheten til musikken har drevet henne. «Den nysgjerrige lytter» er tittelen på samtaleboken om og med henne som kom ut i høst, skrevet av frilansjournalist Bodil Maroni Jensen. Møt dem begge i Spillerom
Søndag.

«Om å brøle for NRKs døve ører», Scenekunst.no 3. desember 2020
Kommentar om NRKs musikktilbud, der Hilde Halvorsrød refererer til «Den nysgjerrige lytter – Samtaler med Synne Skouen».

«Å skrive musikk, det er for meg kommunikasjon med andre mennesker», artikkel jeg har skrevet til BIT20 Ensemblets programavis for våren 2021, basert på sitater fra «Den nysgjerrige lytter – Samtaler med Synne Skouen».

Collaborative Spaces

Deltakelse i den norske akkordeonisten Geir Draugsvolls «Kunstneriske utviklingsarbeid» ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Prosjektets formål er å dokumentere Draugsvolls samarbeid med den russiske komponisten Sofia Gubaidulina.

 

Foto: Bodil Maroni Jensen (Semperoper Dresden)

Fra prosjektbeskrivelsen:

Mødet mellem komponisten og udøvende kunster er præget af en dyb optagethed af det værk, der skal tage form. For at kunne indfange, hvad der sker i processen uden at skulle træde ud af den, allierer Draugsvoll sig med en erfaren filmfotograf (Jens Braun) samt en kulturskribent (Bodil Maroni Jensen) med et indgående kendskab til såvel Gubaidulina som Draugsvoll.

Min rolle i prosjektet:
Intervjuer, observatør og rådgiver i
utarbeidelsen av dokumentasjonen

Tidsramme for prosjektet:
1.1.2016 – høsten 2020