Bodil Maroni Jensen
Bodil Maroni Jensen driver musikkjournalistikk.no

Om musikkjournalistikk.no

Etter over 30 år som musikkjournalist i NRK radio, startet jeg som frilanser høsten 2015. Med ny musikk, ny musikkdramatikk og klassisk musikk som fagfelt, var det ikke noe opplagt marked å gå ut i, men ved å levere til flere oppdragsgivere, er det blitt en usedvanlig morsom og givende arbeidssituasjon.

Særlig spent var jeg på hva jeg kunne oppnå utenlands, når jeg henvendte meg som frilansjournalist med oppdrag fra et lite nettsted i Norge. Svaret er at jeg har fått tilgang på alt jeg har bedt om; pressebilletter, pressefoto, intervjuavtaler, alle steder jeg har henvendt meg, enten det har vært Royal Opera House i London, Salzburgfestivalen eller the Metropolitan i New York. Dette har opplagt sammenheng med mediesituasjonen. Det kommer ikke så mange fra de store mediehusene lenger. En frilanser har full tilgang på dette stoffet i dag.

De tradisjonelle medienes svært begrensete dekning på kunstmusikkfeltet har ført til at nettsteder som Ballade, KlassiskMusikk og nettsidene til forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner sammenlagt er blitt en viktig offentlighet for dette stoffet. De fleste av mine anmeldelser og artikler er publisert på slike steder, noen kun her.

Jeg opprett musikkjournalistikk.no i juli 2017 som et arkiv for mitt frilansarbeid, for å gjøre en spredt virksomhet mer synlig og for å ha et publiseringssted for egne idéer. Nettstedet drives i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Diverse stipend fra Fritt Ord, Kulturrådet, Kritikerlaget, Norsk Komponistforening og Det faglitterære fond til honorar, manusutvikling, reiser og bokproduksjon, har kommet godt med.

I mars 2022 mottok jeg Komponistforeningens Likestillingspris for 2021.
Intervjuet av Morgane Fauconnier i Journalisten 17. oktober 2022.
Mottok TONOs formidlerpris 2022 den 22. november 2022.

Jeg er utdannet cand.philol. med musikk hovedfag, litteratur mellomfag og historie grunnfag ved Universitetet i Oslo.

Utsnitt av bilder jeg har laget har også kommet med, her og der, på sidene.

Bodil Maroni Jensen, oktober 2022

About

Bodil Maroni Jensen Photo: Trond A. Tune

After more than 30 years as a music journalist for the Norwegian Broadcasting Corporation’s radio programmes, I began working on a freelance basis in the autumn of 2015. With new music, new music drama and classical music as my areas of expertise, there was no obvious market to access, but by establishing working relationships with a variety of clients I have managed to create a most enjoyable and rewarding career.

I was particularly interested in finding out what kind of response I would get abroad as a freelance journalist with clients from small websites in Norway. The answer was that I have gained access to everything I have needed – press tickets, press photos, appointments for interviews – everywhere I asked, whether at the Royal Opera House in London, the Salzburg Festival or the Metropolitan Opera House in New York. This is evidently related to the current media situation. Not many music journalists are coming from the major media companies these days. A freelancer has full access to this material today.

As a result of the limited coverage devoted to the art music sphere by the traditional media, websites such as Ballade, KlassiskMusikk and others representing various art and culture institutes have emerged as important channels for publicising this material. Most of my reviews and articles have been published on sites like these, some of them only here.

Grants from the Fritt Ord Foundation’s journalism project and Arts Council Norway have provided support for several of my articles. Travel grants from the Fritt Ord Foundation and the Norwegian Critics’ Association have also been helpful.

In July 2017 I established musikkjournalistikk.no as an archive for my freelance work, in order to gather my widely dispersed activities in one easily accessible place and to enable me to publicise my own ideas. The website is operated in accordance with Rights and Duties of the Editor and the Norwegian Press Association’s Code of Ethics.

I hold a Master’s degree in music from the University of Oslo, with literature and history as subsidiary subjects.

Details from some of the pictures I have created can be seen on various pages.

Bodil Maroni Jensen, 11 July 2018

Translated by Shari Nilsen


Alle foto av Bodil Maroni Jensen: © Trond Alexander Tune

Nettsiden er satt opp, tilrettelagt og driftet av Trond Alexander Tune i ultimatune.com.
Design fra Mauer Themes i WordPress.