Bodil Maroni Jensen

CEMPE

Flerstemt engasjement

Et av hovedmålene for Norges musikkhøgskole er å sette studentens selvstendighet og kunstneriske utvikling i front. FELIP blåsekvintett viser hva det kan bety i praksis.