Bodil Maroni Jensen

Dag og Tid

Overtydande musikk «frå inkje»

Covent Garden-operaen i London satsar kompromisslaust med operaen Morgen und Abend av Jon Fosse og austerrikaren Georg Friedrich Haas.
Melding frå verdspremieren fredag 13. november 2015.