Bodil Maroni Jensen

Norges musikkhøgskole

Tidligere rektor ved Norges musikkhøgskole Bjørn Boysen. Foto Ingrid Haugsand Boysen

– Det er kunstnere vi skal utdanne

Da Bjørn Boysen i 1991 ble den femte i rekken av rektorer ved Norges musikkhøgskole, hadde han allerede vært tilknyttet Musikkhøgskolen og dens forløper, Musikkonservatoriet i Oslo, i 25 år.

Flerstemt engasjement

Et av hovedmålene for Norges musikkhøgskole er å sette studentens selvstendighet og kunstneriske utvikling i front. FELIP blåsekvintett viser hva det kan bety i praksis.

Konsertorganist eller menighetsarbeider?

Hvilket samsvar er det mellom kirkemusikkutdanningen og den virkeligheten som møter kirkemusikerne rundt i de forskjellige menighetene?

Improvisasjon for klassiske sangere

– For meg er sjanger blitt mindre og mindre relevant. Improvisasjon er en arena hvor vi jobber sjangerfritt, sier Sean Bell.

Lyden av alt

Om elektroakustisk musikk. Andre episode av podkasten Lyden av, sesong 2. Med Natasha Barrett, Anna Linh Berg og Harald Jordal Johannessen.

Å finne sin egen stemme

Kaija Saariaho, Rune Rebne, Astrid Solberg og Terje Sylvarnes, fire komponister med hver sine forestillinger om det å finne sin egen stemme. Første episode i en ny podkastsesong fra Norges musikkhøgskole.

Musikkhøgskolens enorme konserttilbud

Det er ikke nok å kunne spille. Musikere må også lære seg å arrangere konserter og å selge dem. Hvorfor er det slik?
– Vi ser denne utviklingen i hele musikerverdenen…

Da sa det pang!

Tidligere i år vant Tabita Berglund Opptakt, en nasjonal elitesatsning for dirigenttalenter. «Det er kanskje det som er det viktigste for meg som dirigent, at du står der og har noe å si.»

Vidtfavnende musikkforskning

– Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er viktig for hvordan hele institusjonen kan utvikle seg, både når det gjelder undervisning og læring, men også kvaliteten på det kunstneriske arbeidet, sier Darla Crispin.

Øivind Varkøy, forskningsleder og professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole

Elitismens milde ansikt

Øivind Varkøy, professor i musikkpedagogikk, snakker om kunst og underholdning, kvalitet og verdier, undervisning og kulturpolitikk – og elitisme.

Elise Båtnes

Orkestermusikere vet hva orkestrene ser etter

– Derfor kan det være lurt å ansette dem som lærere, mener Elise Båtnes, 1. konsertmester i Oslo-Filharmonien. – Vi vet jo hvilke krav som stilles.

Koka Nikoladze Foto David Engmo

En urbanromantisk multimusiker

Byen er hans natur, og Clas Ohlson, Jernia og IKEA steder han stadig vender tilbake til. Koka Nikoladze er komponist, instrumentoppfinner, utøvende musiker, programmerer og musikkforsker.

Hornstudent Siri Storheim

Muligheter og marked

De satser alt og er åpne for mye. Om det er drømmen eller backup’en som blir virkelighet, er vanskelig å si.
– Men jeg synes vi er blitt litt opphengt i hvor vanskelig det er for oss musikkstudenter, sier hornstudent Siri Storheim.

Finstemt pionervirksomhet

Norges musikkhøgskole tar inn de første fem studentene på pianostemmerutdanning til høsten. Utdanning for pianostemmere på høgskolenivå er lite utbygget i Europa.

Kvalitet – kjernen i vår virksomet

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning kom i slutten av januar. Den passer som hånd i hanske for Norges musikkhøgskole, sier rektor Peter Tornquist, ikke minst fordi den setter studenten i fokus.

Fløytist Kaja Marie Andersen

Gjør det! Reis ut!

Norges musikkhøgskole har utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner i tjuesju land, atten universiteter bare i Tyskland. Hva er grunnen til at ikke flere musikkstudenter benytter seg av disse mulighetene?

Uendelige muligheter – i lyd og musikk

Den internasjonalt anerkjente komponisten Natasha Barrett skal bygge opp «elektroakustisk komposisjon» som nytt studietilbud på Norges musikkhøgskole.

Komponisten Kaija Saariaho – Musikkhøgskolens nye gjesteprofessor

– Jeg har et ensomt arbeid, og det er sjelden jeg deler tanker om det med andre.

Øivind Varkøy, forskningsleder og professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole

Hvilken relevans har kunsten?

Øivind Varkøy stiller spørsmål om kunstens nytte og unytte, og om hva som er nytten av det unyttige?

Spørsmålene utfyller kunsten

– Min forskning kommer fra min erfaring som utøver, men også fra refleksjonen over hva denne erfaringen betyr.
Darla Crispin er leder av Arne Nordheim-senteret. Hun har lang erfaring på feltet kunstnerisk utviklingsarbeid .

BLACK METAL – opprør, panikk og aksept

– Black metal kan fortelle oss mye om hva det betyr å være norsk og hva musikk kan bety for samhold og for å uttrykke annerledeshet i samfunnet, sier Nina Nielsen.

Vurdering for læring

Om man ikke har førstehåndskjennskap til dagens undervisningsmetoder, vil man stusse ved begrepet. Vurdering av læring, ja. Men vurdering for læring? John Vinge arbeider med vurdering i musikkfaget.

– Dette er det eneste jeg ønsker å gjøre

Yuval Weinberg er et usedvanlig talent, som ikke helt vet hvorfor han begynte med kor i det hele tatt. Nå er han 25 og er ikke i tvil om hva han vil bruke livet på.

Indisk musikk som fag

Guruen Sudeshna Bhattacharya har slått seg ned i Norge. Dermed fikk Norges Musikkhøgskole anledning til å tilby klassisk indisk musikk som delemne for bachelor- og masterstudenter.