Bodil Maroni Jensen

Forskning

Vidtfavnende musikkforskning

– Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er viktig for hvordan hele institusjonen kan utvikle seg, både når det gjelder undervisning og læring, men også kvaliteten på det kunstneriske arbeidet, sier Darla Crispin.

Komponisten Lasse Thoresen

Øret bestemmer

– Tenk om vi måtte snakke om malerier uten å bruke navn på fargene. Likevel snakker vi om musikk uten å sette navn på lydene vi hører, sier Lasse Thoresen, som vil gi oss ord for å snakke om lyd.